بنده یک واحد آپارتمان 10 سال ساخت را به مدت یک سال اجاره نمودم. طی روزهای اخیر دو مورد تعمیر در ساختمان چهار واحدی انجام شده است:
- پمپ آب ساختمان (تعمیر شده است)
- تایمر چراغ های راه پله (تعویض شده است)
سه واحد دیگر هزینه های خود را پرداخت کرده اند، ولی صاحب خانه بنده، از دادن هزینه سر باز می زند و عنوان می کند که این هزینه ها را بایستی مستاجر پرداخت نماید. 

این هزینه از لحاظ قانونی به عهده ی کیست؟

بر اساس مفاد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ که حاکم بر روابط شما و موجر است، هزینه های جزئی (که مورد سوال هم به نظر میرسد) مربوط به استفاده از مورد اجاره است به عهده ی مستاجر است، مگر که در متن قرارداد خلاف این امر توافق شده است. 

از طرفی پرداخت هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، شوفاژ، کولر، آسانسور و شبکه آب و برق و گاز به عهده ی مالک است