سفته تعهدنامه است که به موجب آن امضاءکننده تعهد می‌نماید که مبلغی وجه در زمان معین یا به محض مطالبه از سوی دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی بنماید.

شرایط شکلی سفته

سفته باید حاوی مفاد ذیل باشد:

  • امضاء یا مهر صادرکننده
  •  نام و نام خانوادگی صادرکننده (متعهد)
  • گیرنده وجه (متعهد له)
  •  تاریخ صدور
  • مبلغی که باید پرداخت شود
  • موعد پرداخت


بی‌تردید نام صادرکننده (متعهد) که مدیون و بدهکار می‌باشد حتماً نوشته می‌شود.

لیکن متعهدله آن (کسی که سفته در وجه او صادر می‌شود) ممکن است در هنگام صدور، معین یا نامعلوم باشد. در موردی که سفته برای شخص معینی صادر می‌گردد، نام و نام خانوادگی او به عنوان متعهدله ذکر می‌شود در غیر این صورت به جای نام او در وجه حامل نوشته می‌شود. در مورد اول، شخص معین و در مورد دوم، دارنده سفته در برابر صادرکننده طلبکار می‌شود و باید مبلغ سفته را در سررسید آن پرداخت نماید.

 در مواردی ممکن است دارنده (ظهرنویس)، با امضای پشت سفته آن را به دیگری منتقل کند، که در این صورت وی جانشین حقوق و تکالیف ناشی از آن می‌شود. همچنین عبارت «حواله‌کرد» در سفته به شخص این اختیار را می‌دهد که سفته را به دیگری واگذار نماید. البته باید توجه داشت که اگر عبارت حواله‌کرد در سفته نیز وجود نمی‌داشت،‌ دارنده سفته می‌توانست با ظهرنویسی (پشت‌نویسی)، آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

سوال؟

آیا از سفته می توان به عنوان ضمانت پرداخت اجاره بها استفاده نمود؟

پاسخ:

بله


سوال؟

من یک واحد آپارتمان خریدم که مستاجر داخلش بوده مالک قبلی بابت ضمانت پرداخت اجاره از مستاجر ۱۰ میلیون سفته گرفته، الان مستاجر ۱۰ ماه هستش که اجاره پرداخت نکرده و اون سفته ها الان دست منه ولی مستاجر حواله کرد سفته رو خط زده ولی در قرارداد اجاره بین مستاجر و مالک قبلی نوشته شده که این شماره سفته بابت ضمانت پرداخت اجاره هست. میخواستم بدونم میتونم بابت سفته هایی که دستمه از مستاجر شکایت کنم؟


پاسخ:

چنانچه آپارتمان یاد شده با مستاجر تحویل شما شده و قرارداد اجاره نیز به نام شما شده است شما می توانید به عنوان منتقل الیه (کسی که ملک به او انتقال یافته است) و قائم مقام قانونی مالک قبلی نسبت به الزام به انجام تعهدات قرارداد اجاره و همچنین استفاده از سفته تضمین یاد شده اقدام نمایید. همچنین اگر مالک قبل در دسترس است شما می توانید به او رجوع کنید و با ظهر نویسی سفته را به شما انتقال دهد.