این قرارداد واقعیت دارد:

مستاجر، واحدی را اجاره کرده و بعد از تنظیم قرارداد مدعی شده است که در واحد آپارتمانی خود که در یک مجتمع مسکونی پنجاه واحدی است، آنتن ضعیف است و بدلیل اینکه شغل وی با تلفن همراه و اینترنت در ارتباط است، امکان استفاده از آپارتمان را ندارد. آیا امکان فسخ برای وی فراهم است؟


بر اساس قوانین 478 و 483 قانون مدنی، اگر بعد از قرارداد معلوم شود که عین مستاجره (واحد آپارتمانی) در حال اجاره معیوب بوده، مستاجر حق فسخ دارد، البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری وارد نشود، مستاجر حق فسخ نخواهد داشت و اگر عیب در مدت استفاده از عین مستاجره حادث شود، مستاجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت. 


1.

بنابراین همانطور که از متن قانون مشخص است اولا که عیب باید به خود ملک وارد شود. به عنوان مثال کنتور آب واحد ترکیده باشد و مستاجر امکان استفاده از حمام یا روشویی ساختمان یا مصرف آب شرف را نداشته باشد یا سیم کشی های ساختمان خراب است و استفاده از روشنایی و وسایل برقی فراهم نباشد.

2.

در ثانی بر فرض که این مورد مطرح شده از عیوب عین مستاجره (آپارتمان) باشد، مستاجر می تواند با خرید مودم های ایرانسل یا سایر شرکت های اینترنتی و همچنین سیم کارت هایی اینترنتی تلفن همراه، نسبت به رفع مشکل خود اقدام نماید و دلیلی محکمه پسند جهت فسخ قرارداد نمی باشد.


شرایط اقاله (توافق جهت اتمام قرارداد) برای مستاجر در صورتی که مالک رضایتی بر اقاله داشته باشد و مستاجر بدهی های مالک را اعم از پرداخت اجاره بها، شارژ ساختمان و سایر هزینه های احتمالی را بپذیرد و همچنین دوسر کمسیون آژانس املاک را پرداخت نماید، بلامانع است.


در ادامه متن این قانون ذکر شده است که هر گاه عین مستاجره به علت حادثه مانند زلزله، سیل و ... به طور کلی یا جزئی از بین برود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف شدن قسمتی از آن، مستاجر حق دارد نسبت به بقیه مدت اجاره نامه، فسخ کند یا فقط کاهش نسبی اجاره بها را از موجر مطالبه کند (ماده 483 قانون مدنی).