روش های مختلفی برای محاسبه ی شارژ ساختمان وجود دارد که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم. 


  • شارژ ثابت

در این مدل شارژ برای تمامی واحدها و به صورت یکسان یک عدد ثابت برای شارژ هر واحد در نظر گرفته می‌شود. مثلا تمامی واحدها، هر واحد پنجاه هزار تومان شارژ پرداخت می‌کنند. این مدل شارژ دارای حداقل پیچیدگی محاسباتی است و برای مجتمع‌های مسکونی، تجاری و اداری که دارای واحدهایی با متراژ یکسان هستند، مناسب است. ولی مشکل این نوع شارژ گرفتن زمانی مشخص می شود که ساختمان هزینه ی اتفاقی و غیر مترقبه رخ دهد. به عنوان مثال در صورت خراب شدن آسانسور یا درب برقی مبلغ شارژ برای تامین هزینه ی تعمییرات کافی نخواهد بود.


  • شارژ بر اساس تعداد خواب

این مدل شارژ بر اساس تعداد خواب های هر واحد ساختمان محاسبه می‌شود و برای مجتمع‌های مسکونی، تجاری و اداری که دارای واحدهای متفاوت از هم هستند مناسب است. این روش برای  ساختمان‌هایی که دارای سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی نیستند و هر واحد کنتور آب و برق و گاز مستقل دارد، مناسب است.

به عنوان مثال واحدهای دوخوابه سی هزار تومان و واحدهای سه خوابه پنجاه هزار تومان پرداخت می‌کنند.


  • شارژ متراژی

این مدل محاسبه شارژ، مبلغ و میزان شارژ هر متر مشخص می‌شود و در نهایت مبلغی که هر واحد با هر متراژی باید پرداخت کند، معین می‌شود. این نوع مجتمع‌ها بیش‌تر سیستم گرمایش و سرمایش‌شان نیز مرکزی است.


  • شارژ نفری

همان‌طور که از اسم این روش محاسبه شارژ پیدا است، با توجه به تعداد ساکنین هر واحد مبلغ پرداختی نیز معین می‌شود. این مدل که برای مجتمع‌های مسکونی با سیستم آب مشترک مناسب است، برای هر نفر مبلغی را در نظر می‌گیرند و در نهایت مبلغی که هر واحد باید بپردازد، مشخص می‌شود. به عنوان مثال به ازا هر نفر مبلغ بیست هزار تومان شارژ تعیین می شود و بنابراین برای یک خانواده سه نفری مبلغ شصت هزار تومان می بایست پرداخت شود.


  • شارژ نفری - متراژی

این مدل، ترکیبی از دو حالت قبل است، یعنی هم متراژ و هم تعداد نفرات در تعیین میزان شارژ تعیین کننده هستند.

به عنوان مثال به ازای هر نفر بیست هزار تومان و به ازای هر متر هزار تومان شارژ از هر واحد دریافت می‌شود. یعنی برای یک واحد صد متری با 3 نفر ساکن درآن مبلغ یکصد و شصت هزار تومان شارژ محاسبه می‌شود. این روش محاسبه مناسب مجتمع‌های مسکونی با سیستم آب مشترک و واحدهای با متراژ متفاوت مناسب است که سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی نیز دارند.


  • شارژ بر اساس تسهیم هزینه‌های مجتمع

در این روش هریک از هزینه‌های ساختمان بر اساس یکی از روش‌های بالا محاسبه می‌شود و سپس مجموع سهم هریک از واحدها به عنوان مبلغ شارژ به ساکنین اعلام می‌شود. به عنوان مثال هزینه‌های آب، گاز، برق مشترک و … همه جزو همین هزینه‌ها محسوب می‌شوند. رایج‌ترین مدل تقسیم برای هزینه‌های آب به ازای هر نفر و هزینه‌های گاز به نسبت متراژ و همچنین هزینه‌های برق برای هر واحد محاسبه می‌شود.


  • روش ترکیبی

روش ترکیبی عادلانه‌ترین روش محاسبه شارژ است. به این صورت که معمولا هزینه‌های ثابت ( مانند هزینه سرایدار، نگهبان و …) که معمولا در طول سال ثابت است، به صورت ثابت و به طور مساوی از واحدها دریافت می‌شود. سپس هزینه‌های متغییر به صورت جداگانه و به روش تسهیم هزینه محاسبه شده و به واحدها اعلام می‌شود.

البته روش ترکیبی ( اعلام یک شارژ ثابت + یک شارژ تسهیم هزینه ) به دلیل پیچیده بودن محاسبات کمتر مورد استفاده می‌گیرد. بهترین روش برای این استفاده از این روش این است که هزینه ثابت از واحدها دریافت شود و هزینه ی متغییر بر تعداد افراد یا متراژ تقسیم شود که سهم هزینه ی متغییر هر واحد نیز محاسبه می شود. 


  • نرم افزارهای محاسبه شارژ ساختمان

نرم افزارهای مختلفی برای محاسبه شارژ ساختمان وجود دارد. به عنوان مثال نرم افزارهای شارژمان یا آپارتمانا دو نرم افزار خوب جهت محاسبه شارژ ساختمان می باشند.

به عنوان مثال، در نرم افزار شارژمان می توان شارژ را بر اساس هزینه ثابت، بر اساس متراژ یا تعداد افراد محاسبه کرد و این امکان را دارد که هزینه ها و مبلغ شارژ را برای ساکنین پیامک کند. علاوه بر این نرم افزار شارژمان بر اساس روش ترکیبی نیز کار می کند و می توان عادلانه ترین نوع محاسبه ی شارژ را تعیین کرد.