از تاریخ 22 آذر نود و نه، لازم است تمام صادرکنندگان چک‌های جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشخص ‌صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چک‌های مذکور در وجه حامل خودداری کنند. به دین معنا که صدور چک در وجه حامل ممنوع می باشد.


بیش از این برای انتقال چک به فرد دیگری، کار با انجام یک یا دو امضا پیش می‌رفت و چک به فرد دیگری منتقل می‌گردید، اما اکنون در قانون جدید چنین امکانی در سامانه صیاد میسر بوده، چنانچه گیرنده چک پس از تائید اطلاعات آن متمایل به انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) ‌برای وی فراهم است.


از سایر مواد قانون جدید چک می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • در قانون جدید چک، مدت اعتبار یک چک صادره، بیش از سه سال نخواهد بود و ظرف این مدت چک باید به بانک برگردد و دوره حیات آن به پایان رسد. به این معنی که اشخاص تا تاریخ معینی مجاز هستند که از دسته‌چک خود استفاده کرده و چک صادر کنند و  بعد از تاریخ اعتبار که روی تمام برگه‌های دسته‌چک نیز با عبارت «صدور این برگه‌ چک حداکثر تا مورخ‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌- مجاز است» مشخص می‌شود، دسته‌چک قابل استفاده نخواهد بود و  باید با مراجعه به بانک تعویض شود.


  • در صورت کافی نبودن موجودی حساب برای وصول وجه چک، بانک موظف است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت متعلق به صادرکننده چک در سایر حساب‌های وی در همان بانک اقدام کند.


  • اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست


همچنین در سامانه ی صیاد امکان استعلام وضعیت چک های دریافتی را می توان چک نمود.

آدرس سامانه به شرح زیر می باشد:

استعلام چک های صیادی

البته این قانون جدید، به واسطه ی عدم حصول شرایط لازم، وقفه در زمینه ی بسترهای اولیه و بیماری کرونا یک ماه از تاریخ انتشار این مقاله به تعویق افتاد.